Closed | Opus AZ

Closed

6 acres in Show Low, AZ

Type: Residential Acreage
Sale Price: $150,000

9968 W San Lazaro Dr., Arizona City, AZ

Type: Vacant Residential Lot
Sale Price: $13,000

16336 E Palisades Blvd, #7, Fountain Hills, AZ

Type: Residential Condo
Sales Price: $119,000

8627 E Holly Street, Scottsdale, AZ

Type: Single Family Residential
Sale Price: $230,000

1164 Redwall Way, Williams AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $30,000

8627 E Holly Street, Scottsdale, AZ

Type: Single Family Residential
Sale Price: $318,000

Starlight Ridge Estates Lot 51

6368 Draco Drive, Pinetop-Lakeside, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $42,500

Starlight Ridge Estates Lot 126

5963 Rim Road, Pinetop-Lakeside, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $52,250

Starlight Ridge Estates Lot 126

141 Royal Troon Drive, Williams, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $30,000

143 Trilogy Drive, Williams, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $32,000

7388 Carina Lane, Pintetop, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $45,000

7384 Carina Lane, Pinetop, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $42,500

6013 Rim Road, Pinetop, AZ

Type: Vacant Lot
Sale Price: $52,500

equahousinglogo